گزارشکار نیروی گریز از مرکز

Untitled-1

مقدمه ای از این گزارش:

می توان گفت، سرعت جسم در مسیر دایره‌ای، پیوسته تغییر می‌کند، تغییر بردار سرعت سبب ایجاد شتاب می‌شود و برای شتاب دادن به یک جسم باید نیروی مؤثری اعمال شود.
جهت نیرویی که این حرکت را ایجاد می‌کند باید بسوی خارج از مرکز باشد. اگر چرخیدن شیء را تصور کنیم که به ریسمانی با طول L متصل است، به وضوح می بینیم که جهت صحیح برای نیرو باید همین جهت باشد. ریسمان تحت تأثیر کشش ثابتی قرار دارد. همین کشش است که در تعادل با نیروی گریز از مرکز بوده و شیء را در مسیر دایره‌ای نگه می‌دارد. از تجربه روزمره می‌دانیم که شیء متحرک، از دستی که ریسمان را نگه داشته است به طرف خارج کشیده می شود. این نیرو که جهتش به طرف خارج است، نیروی گریز از مرکز نامیده می‌شود.
بنابراین نیروی گریز از مرکز، نیرویی است که به جسمی که به یک انتهای ریسمانی بسته شده است و حول نقطه‌ای در یک مسیر دایروی حرکت می‌کند، وارد می‌شود و جهت آن همواره به سمت خارج مرکز دایره است. به عبارتی در حرکت دایروی یکنواخت برآیند نیروهای وارد بر جسم که در راستای شعاع بسوی مرکز است، همان نیروی گریز از مرکز می‌باشد.

    دانلود تنها برای اعضای ویژه (با پرداخت حق اشتراک) مجاز است. برای مشاهده ی لینک دانلود مستقیم وارد شوید. در صورتی که هنوز عضو نشده اید ثبت نام کنید.
نقد و بررسی:

این مطلب را چگونه ارزیابی می کنید؟

خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبعالی

تعداد رأی: 6

میانگین امتیاز: 2.33 (از 5)


Loading ... ثبت امتیاز ...