ال اس داینا

آموزش شبیه سازی برخورد توپ صلب با LS-DYNA

lsdyna3

در این آموزش شبیه سازی برخورد یک توپ صلب با یک صفحه فولادی که یکی از مثال های آموزشی مطرح در یادگیری نرم افزار ال اس داینا است به طور کامل و با تمامی مراحل ایجاد فایل کلید (کیوورد یا .key) در محیط پیش پردازش ال اس داینا (LS-PrePost) تا حل آن در حلگر ال اس داینا (LS-DYNA 971) و سپس مشاهده ی نتایج با استفاده از فایل های Binary d3plot در یک فیلم آموزشی نمایش داده شده است.

ادامه‌ی خواندن