تحلیل ستون نامعین تحت بار استاتیکی محوری با ABAQUS

undef-abaqus

در این آموزش به تحلیل یک میله نامعین استاتیکی، به کمک نرم افزار المان محدود آباکوس می پردازیم. مسئله ی حل شده در این آموزش از کتاب مقاومت مصالح تیموشنکو انتخاب شده و شماتیک آن در شکل فوق قابل مشاهده است. مشاهده می شود که ستون در دو انتها دارای تکیه گاه گیردار است و در دو نقطه میانی با فواصل مشخص دو نیروی متمرکز F1 و F2 در راستای طول میله به آن وارد شده است. توزیع تنش در امتداد میله و نیز جابجایی نقطه اثر نیروها قابل مطالعه می باشد. به منظور اعتبار سنجی، نیروهای تکیه گاهی با حل دقیق مقایسه گردیده است. فیلم ضمیمه شده گویای مراحل انجام آن است و در ادامه تنها به بیان صورت سوال و نتایج بدست آمده از کتاب مرجع می پردازیم. همچنین مشخصات کامل مسئله به همراه مقایسه ی نتایج در یک فایل PDF به پیوست فیلم آموزشی آمده است.

نسخه نرم افزار: 6.10

نوع المان مورد استفاده: خرپای دوبعدی (T2D2: A 2-node linear 2-D truss)

مدت زمان فیلم آموزشی (دقیقه): 4:39 (حجم: 4:34 MB)

تصویر صورت مسئله:

undef-ansys

کتاب مرجع:

S. Timoshenko, Strength of Material, Part I, Elementary Theory and Problems, 2nd Edition

* فیلم آموزشی بدون صدا است و شما می توانید روند آموزش داده شده را مشاهده کنید و جزئیات را از روی صفحه بخوانید.

دانلود تنها برای اعضای ویژه (با پرداخت حق اشتراک) مجاز است. برای مشاهده ی لینک دانلود مستقیم وارد شوید. در صورتی که هنوز عضو نشده اید ثبت نام کنید.
نقد و بررسی:

این مطلب را چگونه ارزیابی می کنید؟

خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبعالی

تعداد رأی: 7

میانگین امتیاز: 3.29 (از 5)


Loading ... ثبت امتیاز ...