درونیابی لاگرانژ

Lagrange Interpolating Polynomial
دانلود-برنامه-درونیابی-لاگرانژ-کدنویسی-با-متلب-MATLAB
معرفی
  برنامه نویسی با MATLAB

  در اینجا با استفاده از نرم افزار متلب (MATLAB) برنامه ای جهت محاسبه و رسم تابع چندجمله ای درونیاب لاگرانژ ارائه گردیده است. دو کد برای این منظور در یک فایل فشرده ارائه گردیده است:

  1. کد صریح (explicit) که در خروجی روند حل کامل مسئله را به همراه رسم نمودار نمایش می دهد

  2. کد غیرصریح (معمولی) که تنها پاسخ نهایی را به همراه رسم نمودار نمایش می دهد

  لازم به ذکر است که برنامه های ارائه شده قادر به حل تمامی مثال های قابل حل با این روش عددی و دریافت هر تعداد ورودی مورد نظر کاربران گرامی بوده و به صورت کاملا عمومی (general) کدنویسی شده اند.

  ورودی ها و خروجی ها

  ورودی:

  1. طول از مبداء نقاط داده ی ورودی به شکل [x3,x2,x1,…]
  2. عرض از مبداء نقاط داده ی ورودی به شکل [y3,y2,y1,…]

  خروجی:

  1. چندجمله ای درونیاب لاگرانژ به همراه روند کامل حل
  2. ضرایب چندجمله ای لاگرانژ
  3. رسم نمودار

  تصاویر اجرای برنامه

  مشاهده ی ورودی و خروجی برنامه در یک مثال نمونه

  نمودار خروجی رسم شده برای مثال نمونه

  مشاهده ی ورودی و خروجی برنامه ی غیر صریح

  این برنامه با نسخه های متلب/MATLAB سال های 2010-2013 تست شده است. در صورت استفاده از نسخه ی سال های دیگر لایبریکا تضمین کننده ی اجرای صحیح برنامه نمی باشد.