روش حذفی گوس با محوریت نسبی

Partial Pivoting Gauss Elimination
حل دستگاه معادلات خطی به روش مستقیم
معرفی
  برنامه نویسی با MATLAB

  در اینجا با استفاده از نرم افزار متلب (MATLAB) برنامه ای جهت حل دستگاه معادلات خطی n در n به روش حذفی گوس (گاوس) با محورگیری/لولاگیری جزئی/نسبی ارائه گردیده است. دو کد برای این منظور در یک فایل فشرده ارائه گردیده است:

  1. کد صریح (explicit) که در خروجی روند حل کامل مسئله را نمایش می دهد

  2. کد غیرصریح (معمولی) که تنها پاسخ نهایی را نمایش می دهد

  لازم به ذکر است که برنامه ی ارائه شده قادر به حل تمامی مثال های قابل حل با روش حذفی گوس با محورگیری/لولاگیری جزئی/نسبی بوده و به صورت کاملا عمومی (general) کدنویسی شده است.

  ورودی ها و خروجی ها

  ورودی:

  1. ماتریس ضرایب دستگاه معادلات خطی Ax=b
  2. بردار ثابت b در دستگاه Ax=b به شکل [b1 ;b2 ;…;bn] (ماتریس افزوده ی A که از به هم پیوستن بردار b و ماتریس A ایجاد می گردد در خود برنامه ساخته می شود و نیازی به دادن آن در ورودی نیست)

  خروجی:

  1. نمایش کامل عملیات ها و محاسبات لازم در روند حل روش حذفی گوس
  2. محاسبه و نمایش پاسخ نهایی

  تصاویر اجرای برنامه

  مشاهده ی ورودی و خروجی برنامه ی صریح در یک مثال

  مشاهده ی ورودی و خروجی برنامه ی غیر صریح

  این برنامه با نسخه های متلب/MATLAB سال های 2010-2013 تست شده است. در صورت استفاده از نسخه ی سال های دیگر لایبریکا تضمین کننده ی اجرای صحیح برنامه نمی باشد.