قاعده کرامر

Cramer’s Rule
حل دستگاه معادلات خطی به روش مستقیم
معرفی
  برنامه نویسی با MATLAB

  در اینجا با استفاده از نرم افزار متلب (MATLAB) برنامه ای جهت حل دستگاه معادلات خطی n در n به روش مستقیم کرامر ارائه گردیده است. کدی برای این منظور در یک فایل فشرده ارائه گردیده است که با دریافت ماتریس ضرایب و بردار ثوابت به حل دستگاه معادلات می پردازد.

  لازم به ذکر است که برنامه ی ارائه شده قادر به حل تمامی مثال های قابل حل با روش کرامر بوده و به صورت کاملا عمومی (general) کدنویسی شده است.

  ورودی ها و خروجی ها

  ورودی:

  1. ماتریس ضرایب A در دستگاه Ax=b
  2. بردار ثابت b در دستگاه Ax=b به شکل [b1 ;b2 ;…;bn]

  خروجی:

  1. محاسبه ی همه ی مولفه های بردار پاسخ x

  تصاویر اجرای برنامه

  مشاهده ی ورودی و خروجی برنامه در یک مثال

  این برنامه با نسخه های متلب/MATLAB سال های 2010-2013 تست شده است. در صورت استفاده از نسخه ی سال های دیگر لایبریکا تضمین کننده ی اجرای صحیح برنامه نمی باشد.