گزارشکار آزمایش سیکل تبرید ۱ و ۲

آز ترمو نهایی - تبرید 1و2

مقدمه ای از این گزارش:
تبرید دارای نقشی حیاتی در تمام بخش های صنعت، تجارت و منازل است. اکثر دستگاه های تبریدی با سیکل تراکم بخار کار می کنند که دارای چهار فرایند تبخیر، تراکم، تقطیر و انبساط می باشد. در خلال آزمایش های تبرید I و II، با تغییر در دمای محیط بیرون سیکل تبرید (با ایجاد تغییر در شرایط کندانسور)، در حضور مبدل حرارتی و نیز بدون آن، پارامترهای اساسی یخچال در فشار ثابت خروجی کمپرسور بررسی و مقایسه می گردند. می توان گفت با پارامترهای یکسان در دو آزمایش، استفاده از مبدل حرارتی موجب دست یافتن به دمای فریزر پایین تری می گردد.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
نمونه محاسبات
تئوری آزمایش
تئوری کار دستگاه
تحلیل سیکل ساده ایده آل
سیکل تبرید تراکمی عملی
استفاده از مبدل حرارتی (مبدل داخلی)
عملکرد کمپرسور رفت و برگشتی
بازده حجمی
بازده مکانیکی
شرح دستگاه
ارائه نتایج
نتایج محاسبات (بدون استفاده از مبدل حرارتی)
نتایج محاسبات (با استفاده از مبدل حرارتی)
بحث پیرامون نتایج
نتایج آزمایش تبرید 1
نتایج آزمایش تبرید 2
نتیجه گیری نهایی
منابع

    دانلود تنها برای اعضای ویژه (با پرداخت حق اشتراک) مجاز است. برای مشاهده ی لینک دانلود مستقیم وارد شوید. در صورتی که هنوز عضو نشده اید ثبت نام کنید.
نقد و بررسی:

این مطلب را چگونه ارزیابی می کنید؟

خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبعالی

تعداد رأی: 6

میانگین امتیاز: 3.5 (از 5)


Loading ... ثبت امتیاز ...