روان شناسی

نوع فایل: pdf
حجم: 1 مگابایت
قیمت: 2000 تومان

The Art of Thinking Clearly : Better thinking, Better decision

By


ترجمه عنوان:

هنر اندیشیدن واضح است: تفکر بهتر، تصمیم گیری بهتر

موضوع کتاب:

Psychology

سال:
ناشر: Sceptre (Hodder & Stoughton Ltd)
ویرایش: 1
جلد:
صفحه: 225
زبان: انگلیسی
شابک/ISBN: 9781444759549, 144475954X, 1444759558, 9781444759556
Dedication......Page 2
Title Page......Page 3
Imprint Page......Page 4
Contents......Page 5
Introduction......Page 10
1 WHY YOU SHOULD VISIT CEMETERIES: Survivorship Bias......Page 13
2 DOES HARVARD MAKE YOU SMARTER?: Swimmer’s Body Illusion......Page 15
3 WHY YOU SEE SHAPES IN THE CLOUDS: Clustering Illusion......Page 17
4 IF 50 MILLION PEOPLE SAY SOMETHING FOOLISH, IT IS STILL FOOLISH: Social Proof......Page 19
5 WHY YOU SHOULD FORGET THE PAST: Sunk Cost Fallacy......Page 22
6 DON’T ACCEPT FREE DRINKS: Reciprocity......Page 24
7 BEWARE THE ‘SPECIAL CASE’: Confirmation Bias (Part 1)......Page 26
8 MURDER YOUR DARLINGS: Confirmation Bias (Part 2)......Page 28
9 DON’T BOW TO AUTHORITY: Authority Bias......Page 30
10 LEAVE YOUR SUPERMODEL FRIENDS AT HOME: Contrast Effect......Page 32
11 WHY WE PREFER A WRONG MAP TO NO MAP AT ALL: Availability Bias......Page 34
12 WHY ‘NO PAIN, NO GAIN’ SHOULD SET ALARM BELLS RINGING: The It’ll-Get-Worse-Before-It-Gets-Better Fallacy......Page 36
13 EVEN TRUE STORIES ARE FAIRYTALES: Story Bias......Page 38
14 WHY YOU SHOULD KEEP A DIARY: Hindsight Bias......Page 41
15 WHY YOU SYSTEMATICALLY OVERESTIMATE YOUR KNOWLEDGE AND ABILITIES: Overconfidence Effect......Page 43
16 DON’T TAKE NEWS ANCHORS SERIOUSLY: Chauffeur Knowledge......Page 46
17 YOU CONTROL LESS THAN YOU THINK: Illusion of Control......Page 48
18 NEVER PAY YOUR LAWYER BY THE HOUR: Incentive Super-Response Tendency......Page 51
19 THE DUBIOUS EFFICACY OF DOCTORS, CONSULTANTS AND PSYCHOTHERAPISTS: Regression to Mean......Page 53
20 NEVER JUDGE A DECISION BY ITS OUTCOME: Outcome Bias......Page 55
21 LESS IS MORE: The Paradox of Choice......Page 57
22 YOU LIKE ME, YOU REALLY REALLY LIKE ME: Liking Bias......Page 59
23 DON’T CLING TO THINGS: Endowment Effect......Page 61
24 THE INEVITABILITY OF UNLIKELY Events: Coincidence......Page 63
25 THE CALAMITY OF CONFORMITY: Groupthink......Page 65
26 WHY YOU’LL SOON BE PLAYING MEGATRILLIONS: Neglect of Probability......Page 67
27 WHY THE LAST COOKIE IN THE JAR MAKES YOUR MOUTH WATER: Scarcity Error......Page 70
28 WHEN YOU HEAR HOOFBEATS, DON’T EXPECT A ZEBRA: Base-Rate Neglect......Page 72
29 WHY THE ‘BALANCING FORCE OF THE UNIVERSE’ IS BALONEY: Gambler’s Fallacy......Page 74
30 WHY THE WHEEL OF FORTUNE MAKES OUR HEADS SPIN: The Anchor......Page 76
31 HOW TO RELIEVE PEOPLE OF THEIR MILLIONS: Induction......Page 78
32 WHY EVIL STRIKES HARDER THAN GOOD: Loss Aversion......Page 80
33 WHY TEAMS ARE LAZY: Social Loafing......Page 82
34 STUMPED BY A SHEET OF PAPER: Exponential Growth......Page 84
35 CURB YOUR ENTHUSIASM: Winner’s Curse......Page 86
36 NEVER ASK A WRITER IF THE NOVEL IS AUTOBIOGRAPHICAL: Fundamental Attribution Error......Page 88
37 WHY YOU SHOULDN’T BELIEVE IN THE STORK: False Causality......Page 91
38 EVERYONE IS BEAUTIFUL AT THE TOP: ...